Žít v souladu

REZIDENCE WALTROVKA

NázevREZIDENCE WALTROVKA
Lokalita Areál Waltrovka, Praha 5 – Jinonice
Stav (termín výstavby):I. etapa

Rezidence Waltrovka je součástí komplexního projektu společnosti Penta Investments jehož cílem je revitalizovat rozlehlé území v místech bývalé továrny Walter Motors v pražských Jinonicích.

Naším úkolem na projektu bylo především vytvoření obchodního konceptu rezidenční části projektu a zadání pro architekty na úrovni urbanismu a architektury. 

V koprodukci s developerem projektu Penta Investments a ve spolupráci s vybranými architektonickými  ateliery CH a K Architects, ADR a dalšími kooperujícími týmy, tak vznikl  unikátní projekt členěný do několika etap, ve kterých se prolíná více kvalitativních úrovní bytových produktů. Ty  jsou v jednotlivých etapách sestaveny tak, aby si vzájemně nekonkurovaly a přitom reflektovaly postupnou výstavbu a postupné zabydlování lokality. Osou celého  projektu je centrální park, na kterém participuje jak zástavba bytovými a rodinnými domy, tedy rezidenti, tak široká veřejnost. Pestrá skladba rezidenčního bydlení je doplněna odpovídajícími prostory pro retail v prostoru centrálního náměstí  a navazuje na kancelářské budovy Aviatica, Mechanika a Dynamica. Nechybí ani školka, kavárna a další občanská vybavenost.

Máte zájem o bližší informace?