Žít v souladu

Vzdělávání zaměstnanců ve spolupráci s MPSV

Díky Evropskému sociálnímu fondu v ČR, který je jedním ze tří strukturálních fondů EU a zároveň klíčovým finančním nástroje pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti, jsme v rámci Operačního programu Zaměstnanost získali dotaci na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců.

Cílem tohoto projektu, jak již napovídá sám název, je zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců a zajištění souladu kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávanou pracovní činnost.Aktuální zprávy ve vzdělávání zaměstnanců ve spolupráci s MPSV

Projekt uvedený pod registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005001 nabral nové obrátky, došlo k jeho zrevidování a opravám. Chytili jsme druhý dech, vypsali jsme veřejnou zakázku a sítem prošla společnost Everesta s.r.o. S touto společností momentálně spolupracujeme na jednotlivých kurzech.

Naši zaměstnanci se stávají čím dál většímu profesionály v oblasti komunikace, prezentačních dovednostech, vyjednávání a asertivitě a nezapomínáme ani na oblast IT (Word, Excel, Powerpoint, Outlook), ani na oblast účetních kurzů pro naše finanční oddělení.

 

Není to vždy jednoduché skloubit pracovní čas a povinnosti s náročnými školeními, ale velkým povzbuzením jsou při pracovních jednáních věty typu: „Vzpomeň si na hru červená/modrá.“, „Vysvětli mi, jak bys postupoval.“, „Pojďme najít řešení C.“ Tyto a další věty jsou tím největším oceněním, neboť víme, že školení padla na úrodnou půdu.

A co nás v nejbližší době čeká? Jsou to obchodní dovednosti pro náš tým obchodníků a Time management a stress management. Už se těšíme. 

V Invest CZ a.s. Budova Mechanica 2
Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice
tel.: +420 233 353 116
+420 233 354 818
fax: +420 233 350 308
e-mail: info@vinvest.cz

Novinky

V Invest se aktivně účastní konferencí v oblasti developmentu

Co přinese realitní boom v roce 2018, Nemovitosti a finanční trh a Perspektivy bydlení a metropolitní plán v Praze

Nová cesta k dostupnému bydlení: V Invest nabídne v Plzni družstevní byty

Společnost V Invest startuje v Plzni pilotní projekt družstevního bydlení, které kombinuje dostupnost nájemního bydlení s jistotou bydlení ve vlastním.