Žít v souladu

Téma diskuzního fóra: Jak se staví v Plzni

Dne 4.10.2017 se Jaroslav Vondřička zúčastnil diskuzního fóra na téma Jak se staví v Plzni. Přednášku pořádalo Stavební fórum a účastnilo se jí asi 30 návštěvníků, z nichž aktivně vystupoval pan Petr Hána (Deloitte), Karel Chábek (Česká spořitelna), Milan Pavlištík (Trigema Development) a Jaroslav Vondřička.

Pan Vondřička se tématu zhostil netradičně, nezabýval se příliš analyzováním plzeňského trhu pomocí grafů a tabulek, ale věnoval se především srovnání podmínek výstavby v Praze a v Plzni, porovnával atraktivitu obou oblastí a vysvětlil, proč si V Invest vybral město Plzeň pro jeden ze svých projektů. Projektu Nová Valcha, který je pilotním projektem pro V Invest v Plzni, poté pan Vondřička věnoval velkou část své prezentace.

Přednášku pan Vondřička shledává jako příjemně strávený čas s lidmi na stejné vlně s možností prezentace projektu Nová Valcha.

Fotky: http://www.stavebni-forum.cz/cs/diskusnisetkani/jak-se-stavi-v-plzni/