Žít v souladu

Stavba roku Plzeňského kraje 2013

Bytový dům v projektu Nová Valcha získal čestné uznání poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2013, a to především za architektonické ztvárnění, použití přírodních materiálů a přiměřené měřítko stavby lokalitě.

Bytový dům v projektu Nová Valcha získal čestné uznání poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2013, a to především za architektonické ztvárnění, použití přírodních materiálů a přiměřené měřítko stavby lokalitě. Ocenění naší práce a uznání odborné poroty si velice vážíme a děkujeme porotě i celému organizačnímu výboru soutěže.