Žít v souladu

Pro partnery

V rámci developmentu nemovitostí nabízíme našim partnerům poradenské služby při realizaci projektů v oblasti nemovitostí, řízení těchto projektů a různých forem investic do našich projektů.

Naše projekty se vyznačují kvalitou, a to jak v oblasti architektury a standardu, tak dodávky stavby a jsou dobrým produktem pro zhodnocení vložených prostředků ze strany investorů i budoucích vlastníků realizované nemovitosti.

Projektové řízení

Efektivní řízení projektů v čase rozhoduje o jejich úspěchu a dosaženém výnosu. Díky našim mnohaletým zkušenostem s řízením vlastních i cizích projektů pro naše partnery realizujeme kompletní řízení projektů, tj. zejména řízení.

 • legislativních procesů (inženýring)
 • financí
 • projekčních prací
 • obchodu
 • rizik
 • provozu (zakládání projektových společností, právní analýzy, facility management atp.)

Poradenství

Míra zhodnocení nemovitosti, a tím i výnosnost projektu je daná a závislá na přidané hodnotě, která je do pozemku či lokality vložena. Originalita, moderní trendy a trvalá udržitelnost jsou hodnoty, které do námi posuzovaných projektů v oblasti developmentu nemovitostí promítáme my.

 • V rámci poradenských služeb nabízíme pro každou takovou příležitost zpracování
  • studie proveditelnosti
  • návrh na využití nemovitosti ve variantách
  • struktura nákladů a příjmů
  • ekonomické vyhodnocení
  • obchodní posouzení
  • posouzení rizik
 • Posouzení investičních záměrů a projektů z hlediska obchodního, technického, ekonomického, legislativního a majetkoprávního.

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás s poptávkou.