Žít v souladu

Kvalita stavby nade vše

Společnost V Invest CZ a.s. realizovala již více než 23 projektů, ať už samostatných nebo etapových. Jedním z aktuálně realizovaných projektů je WhiteGray rezidence v Jeremenkově ulici, na Praze 4, který je navržen jako exkluzivní bydlení v  části Podolí a měl by se stát vizitkou této lokality. 

Dům byl naprojektován jako dvouvěžový s proskleným můstkovým propojením a s podzemním umístěním parkingu. Aby dosáhl svého potenciálu, musí být především velmi dobře zvládnuta samotná realizace výstavby, na což developer klade důraz. Jedním ze zajímavých prvků, s kterým se při realizaci lze setkat je využití předpjatého betonu.

Předpínání betonu

Při realizaci výstavby bylo využito dodatečné předpínání betonu, kdy se po vybetonování a zatvrdnutí nosného prvku napne předpínací lana do připravených kabelových kanálků, kde se trvale zakotví pomocí kotevního zařízení.

   

Dostatečná pevnost betonu nastává zpravidla po 3 týdech, kdy dosahuje 60-80% jeho maxima.  Lanový systém lze aplikovat buď se soudržností s okolní konstrukcí, které je docíleno injektáží kanálku po napnutí cementovou maltou, nebo bez soudržnosti, kdy je protikorozní ochrana tyče zajištěna speciálním tukem či voskem a předpínací výztuž lze dopínat či vyměnit. V našem případě je soudržnost zajištěna vyplněním kabelových kanálků injektážní maltou, kterými jsou vedena předpínací lana. Malta musí být dostatečně tekutá, aby se dostala do celého objemu kanálku. Soudržností injektážní malty s předpínací výztuží se od okamžiku injektáže zabezpečí spolupůsobení betonu a výztuže, a tím tedy přenos změn předpětí do betonu. Volná předpínací výztuž (bez soudržnosti) může být vedena uvnitř, nebo vně betonového průřezu konstrukce.

  

Při návrhu předpínání konstrukce se musí respektovat způsob provádění, tj. u konce lana ponechat místo na manipulaci s přepínacím lisem a následně i na odříznutí přebytku lan.

Stojíme si za svým

Takových speciálních úkonů a technologických postupů se však musí dodržet celá řada a vždy s maximální precizností tak aby byla dosažena požadovaná kvalita stavby samotné. Díky dlouholetým zkušenostem, které prověřily naše schopnosti například při realizaci stavby projektů Mrázovka, Pod Ladronkou nebo v aktuálně realizovaném etapovém projektu Nová Valcha v Plzni, si za kvalitou odvedené práce stojíme a můžeme na ní dále budovat nejen dobré jméno naší firmy, ale především spokojenost klientů.