Žít v souladu

Historie

Společnost V  Invest CZ, a.s. působí na trhu realit od roku 1991. Tehdy jsme se pod obchodní značkou V Invest zaměřovali především na inženýring staveb. Kromě stabilního zázemí jsme už v té době měli jasné vize, které zaujaly investory nejrůznějších rezidenčních i komerčních developerských projektů. Naše společnost postupně rozšiřovala nabídku svých služeb a nové zkušenosti nám brzy umožnily poskytovat klientům komplexní management

Znalost realitního trhu a další zkušenosti z  managementu přinesly na přelomu tisíciletí přelom i ve vývoji naší společ- nosti – zaměřili jsme se na vlastní developerskou činnost. Souběžně se věnujeme managementu stavebních projektů jiných firem, které souzní s naší filozofií.

O úspěchu našich projektů hovoří řada ocenění, která jsme za svou práci získali v soutěžích Realitních projekt roku nebo Best of Realty.

Výsledkem 25 let naší práce je bohaté portfolio rezidenčních projektů, V téměř dvou desítkách výjimečných staveb našlo domov více než 2000 rodin, párů či jednotlivců. Další projekty jsou v různém stádiu příprav.

Dnes máme pětadvacet let zkušeností z rezidenčního developmentu, které nás opravňují k prohlášení, že mu opravdu rozumíme.

Ke každému projektu a každé lokalitě volíme jedinečný a komplexní přístup.

Rozvíjíme projekty, které reflektují genius locci každého místa, očekávání každého klienta a promítáme do nich to nejlepší z našich zkušeností, hodnot a moderních trendů v oblasti architektury a stavitelství.

Výsledkem je úspěšný projekt, tedy nemovitost, jejíž hodnota roste a svým obyvatelům poskytuje jedinečné a neopakovatelné místo pro život.