Žít v souladu

Vzdělávání zaměstnanců ve spolupráci s MPSV

Díky Evropskému sociálnímu fondu v ČR, který je jedním ze tří strukturálních fondů EU a zároveň klíčovým finančním nástroje pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti, jsme v rámci Operačního programu Zaměstnanost získali dotaci na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců.

Cílem tohoto projektu, jak již napovídá sám název, je zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců a zajištění souladu kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávanou pracovní činnost.

Jednoduše řečeno: Učit se, učit se, učit se!


Aktuální zprávy ve vzdělávání zaměstnanců ve spolupráci s MPSV

VŘ je v plném proudu a 29.1.2018 nás čeká otevírání obálek.

Projekt uvedený pod registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005001 nabral nové obrátky, došlo k jeho zrevidování a opravám. Chytili jsme druhý dech a postupně se blížíme k vypsání veřejné zakázky.V Invest CZ a.s. Na Vidouli 1/1, 158 00 Praha 5
tel.:+420 233 353 116
+420 233 354 818
fax:+420 233 350 308
e-mail: vinvest@vinvest.cz

Novinky

V Invest se aktivně účastní konferencí v oblasti developmentu

Co přinese realitní boom v roce 2018, Nemovitosti a finanční trh a Perspektivy bydlení a metropolitní plán v Praze

Marketingový specialista

Cit pro design, otevřená mysl, nadšení, zodpovědnost, vášeň, komunikace, kreativita, analytické myšlení, trendy... Už víte, kam míříme? =>