Žít v souladu

Naše služby

V rámci developmentu nemovitostí nabízíme našim partnerům poradenské služby při realizaci projektů v oblasti nemovitostí, řízení těchto projektů a různých forem investic do našich projektů.

Naše projekty se vyznačují kvalitou, a to jak v oblasti architektury a standardu, tak dodávky stavby a jsou dobrým produktem pro zhodnocení vložených prostředků ze strany investorů i budoucích vlastníků realizované nemovitosti.

Projektové řízení

Efektivní řízení projektů v čase rozhoduje o jejich úspěchu a dosaženém výnosu. Díky našim mnohaletým zkušenostem s řízením vlastních i cizích projektů pro naše partnery realizujeme kompletní řízení projektů, tj. zejména řízení.

 • legislativních procesů (inženýring)
 • financí
 • projekčních prací
 • obchodu
 • rizik
 • provozu (zakládání projektových společností, právní analýzy, facility management atp.)

Poradenství

Míra zhodnocení nemovitosti, a tím i výnosnost projektu je daná a závislá na přidané hodnotě, která je do pozemku či lokality vložena. Originalita, moderní trendy a trvalá udržitelnost jsou hodnoty, které do námi posuzovaných projektů v oblasti developmentu nemovitostí promítáme my.

 • V rámci poradenských služeb nabízíme pro každou takovou příležitost zpracování
  • Studie proveditelnosti
  • Návrh na využití nemovitosti ve variantách
  • Struktura nákladů a příjmů
  • Ekonomické vyhodnocení
  • Obchodní posouzení
  • Posouzení rizik
 • Posouzení investičních záměrů a projektů z hlediska obchodního, technického, ekonomického, legislativního a majetkoprávního.

Klientský servis

Klientům našich projektů poskytujeme komplexní služby spojené s nákupem nové nemovitosti. Od prvního telefonátu až po poprodejní servis víte, že jste naším klientem, že se o vaše požadavky, přání a starosti zajímáme a řešíme je.

Tyto služby zahrnují mimo jiné:

 • zajištění zvýhodněného hypotečního financování
 • zajištění prodeje nebo pronájmu vaší stávající či nové nemovitosti
 • možnost individuálních klientských změn
 • poradenství v oblasti legislativy spojené s nákupem nemovitosti
 • poradenství v oblasti investic do nemovitostí

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás s poptávkou.